Heeft u vragen? Kijk eerst of uw vragen in de lijst met veel gestelde vragen staat. Dat scheelt u weer een e-mail of telefoontje. Als uw vraag niet in de lijst staat dan kunt u natuurlijk alsnog contact met ons opnemen.

Waarom zijn houtaantasters gevaarlijk voor mijn woning?

De houtaantasters vormen een gevaar voor de houten constructies in uw woning. De houtaantasters kunnen de houten constructie dusdanig verzwakken waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. U kunt bijvoorbeeld door een aangetaste vloer zakken of de houten kapconstructie raakt dusdanig verzwakt waardoor deze na verloop van tijd zijn dragende functie verliest. De kans op instorting verhoogt daardoor aanzienlijk.

Is zwam slecht voor mijn gezondheid?

De zwam verspreidt zich door microscopisch kleine sporen uit te scheiden. De sporen bevinden zich in de lucht en kunnen ingeademd worden. Ervaring leert ons, dat wanneer er veel zwamaantasting in de woning aanwezig is, de bewoners last kunnen hebben van geïrriteerde luchtwegen. Mensen met astma of oudere mensen kunnen hier sneller last van krijgen.

Welke vloertypes worden door Zwamtotaal aangebracht?

Houten begane grondvloer, bestaande uit houten balken met een underlayment vloerdelen en diverse soorten renovatievloeren.

De ontwikkeling op het gebied van de renovatievloeren staat niet stil. Zwamtotaal volgt al deze ontwikkelingen en zorgt voor een up-to-date kennis. Hierdoor zijn wij in staat om ieder type renovatievloer toe te passen. Dit alles naar de wens van de opdrachtgever.

Is een bestrijding met een schimmeldodend middel altijd noodzakelijk?

Ja, als de zwamaantasting zich op de muur bevindt, bestaat de kans dat deze in het (zwakkere) voegwerk aanwezig is. Door de muur te injecteren met een schimmeldodend middel bent u verzekerd van een totale bestrijding van de schimmel.

Door een bestrijding uit te voeren worden de funderingsmuren, bodem en vloerconstructies behandeld met een schimmeldodend middel. Het schimmeldodend middel wordt opgenomen in de funderingsmuren, bodem en houten vloerconstructie. Het middel heeft direct zijn uitwerking op de schimmel.

Is een bestrijding met een houtwormdodend middel altijd noodzakelijk?

Ja, het middel wordt opgenomen door het hout en dood de aanwezige houtworm. Ook blijft het houtwormdodende middel een preventieve werking houden.

Mag ik tijdens de bestrijding in de woning blijven?

Nee, tijdens de behandeling met een schimmeldodend middel en 2 uur nadat de behandeling heeft plaatsgevonden mag u de woning niet betreden. Voor het bestrijdingsmiddel van houtworm varieert deze periode tussen de 8 en 48 uur.

Kunnen de balken ook vanuit de kruipruimte vervangen worden?

Dit is afhankelijk van de situatie en wordt per geval beoordeeld door de inspecteur. De kruipruimte dient in ieder geval droog te zijn en er moet een minimale ruimte van 50 cm onder de balklaag aanwezig zijn. Ook moet het mogelijk zijn om de balken vanuit een kruipluik in de kruipruimte te krijgen.

Hoe werkt een vochtregulerende bodemafsluiter?

Normaliter stijgt het bodemvocht en wordt het deels afgevoerd via de bestaande ventilatieroosters. Het overige deel condenseert tegen de onderzijde van de begane grondvloer. Door dit vocht wordt de houten balklaag en werkvloer aantrekkelijk voor houtaantasters. Door bodemisolatie aan te brengen condenseert het bodemvocht in de isolatiechips, waardoor het vocht onder de bodemafsluiter blijft en het klimaat boven de bodemafsluiter droger en warmer wordt.

Ook in kruipruimtes waar grondwater in aanwezig is, kan isolatiechips toegepast worden. De chips stijgen en dalen mee met het grondwaterpeil en vergaan niet. Een bijkomend voordeel is dat de kruipruimte toegankelijk blijft omdat de Drowa eenvoudig te verplaatsen is (afhankelijk van de hoogte van de kruipruimte).

Last van houtaantasters in uw woning?