Er zijn veel woningen en panden die over een kruipruimte beschikken die niet geheel bereikbaar is. Oorzaak kan zijn dat deze uit verschillende compartimenten bestaat en er geen doorgang is. Ook aanwezig bouw- en sloopafval, isolatie of een ondiepe kruipruimte kan ervoor zorgen dat men de kruipruimte niet in kan. Dit kan een obstakel zijn wanneer er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden in de kruipruimte. Gelukkig zijn er diverse methodes om dit op te lossen:

– kruipruimte uitdiepen of opschonen
– kruipruimte leegzuigen
– kruipluik of doorgang realiseren

Afhankelijk van de situatie in de kruipruimte wordt bepaald welke methode de meest geschikte is om de kruipruimte toegankelijk te maken.

Kruipruimte uitdiepen of opschonen

Door uitdiepen of opschonen wordt er meer ruimte gerealiseerd in de kruipruimte. Daarna kan er bijvoorbeeld isolatie worden toegepast in het kader van verduurzaming van de woning. Ook nodige reparaties en werkzaamheden in de kruipruimte kunnen uitgevoerd worden.

Kruipruimte leegzuigen

In geval van ondiepe kruipruimtes is het handmatig uitdiepen soms lastig. In deze situaties is het gebruik van moderne zuigtechnieken efficiënter. Deze methode versnelt het proces van uitdiepen of opschonen en zelfs de meest onbereikbare plekjes in de kruipruimte worden bereikt.

Kruipluik of doorgang realiseren

In geval van een onbereikbaar compartiment van de kruipruimte kan er een kruipluik worden
gerealiseerd of een doorgang worden gehakt. Op deze manier wordt de gehele kruipruimte
bereikbaar en kunnen de nodige werkzaamheden worden gedaan.

Onze werkwijze

Onze vakmannen komen bij u op locatie en op basis daarvan wordt er een plan van aanpak opgesteld. Er wordt vrijblijvend een offerte opgesteld voor de te ondernemen stappen zodat u weet waar u aan toe bent. Wanneer gewenst kunnen we de kruipruimte ook ophogen of isoleren.

De kosten van het toegankelijk maken van de kruipruimte zijn afhankelijk van verschillende factoren. Neem voor een richtprijs of vrijblijvende offerte op maat contact met ons op.

Neem contact op