Houtworm inspectie

Aantasting van hout door een houtworm verzwakt de draagkracht van houtconstructies. Dit kan in extreme gevallen zelfs instortingsgevaar opleveren. Het is daarom belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium actie te ondernemen.

Vroegtijdige inspectie

Middels een vroegtijdige inspectie wordt aantasting van hout op tijd gesignaleerd en verholpen. Naast veiligheid zorgt dit ook voor beperkte herstelkosten. Een houtworm inspectie geeft u duidelijkheid: we brengen in kaart wat de situatie is, om welke
houtaantaster(s) het gaat, welke risico’s van toepassing zijn en welke stappen genomen dienen te worden om het probleem op te lossen.

Dit is de eerste stap in het proces van het bestrijden van houtworm. En een hele belangrijke stap. Onze specialisten bepalen middel een houtworm onderzoek waar de houtworm aanwezig is en wat de status van het hout is. Er worden foto’s gemaakt en een plan van aanpak wordt opgesteld om de houtwormbestrijding op de juiste manier uit te voeren. Immers, een goed begin is het halve werk. Daarbij worden ook preventieve maatregelen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen behandeld.

Actieve houtworm

Vermoedt u dat u last heeft van houtworm? Dan is dat te bevestigen op een aantal manieren. Bijvoorbeeld door de gaatjes te zien die in het hout zijn ontstaan. Maar daarnaast is het van belang om actieve  en niet actieve houtworm van elkaar te onderscheiden. Wilt u zelf eens kijken of u dat kunt zien dan kunt u een vel papier onder het hout leggen en  na enige tijd kijken of er zogenaamd ‘boormeel’ op het papier komt. Als u een soort zaagsel, houtpoeder op het papier ziet, weet u zeker dat er op dit moment nog actieve houtworm in uw hout zit.

Stappenplan

Als u actieve houtworm heeft geconstateerd, dan zult u over moeten gaan op bestrijding. In ons stappenplan van het bestrijden van houtworm kunt u lezen hoe we te werk gaan.

Neem contact op

Neem contact op om een afspraak te maken!