De zwam door de jaren heen

Zwam of houtrot is niet alleen een probleem van deze tijd. Eeuwen geleden kwamen verrottingsverschijnselen van hout al voor. Ook toen werden er al preventieve maatregelen genomen. De Romeinen wisten al dat hout minder snel rot als dit onder water zit en niet aan de lucht wordt blootgesteld. De houten pijlers van de oorspronkelijk in 1176 gebouwde London Bridge zijn nog steeds gaaf. Dit is ook het geval met de heipalen waarop Amsterdam en Venetië zijn gebouwd. Wanneer de omstandigheden echter veranderen en de houten pijlers aan lucht worden blootgesteld krijgen schimmels een kans.

Het einde van de Britse vloot

Tot in de 19de eeuw werden alle schepen, inclusief oorlogsschepen, van hout gebouwd. Het rotten van timmerhout voor schepen bleef een voortdurende zorg. De onoverwinnelijk geachte Britse vloot is uiteindelijk aan de zwam ten onder gegaan vanwege de haastige bouw en het onvoldoende gedroogde hout. De Queen Charlotte, gebouwd in 1810, verrotte zo snel dat ze voordat ze voor de eerste keer uit kon varen, weer helemaal opnieuw moest worden opgebouwd.

Geschiedenis Zwam

Ook huizen hebben veel te verduren

Als huizen een tijd leeg hebben gestaan is er kans op zwamgroei. Dit bleek bijvoorbeeld vlak na de Tweede Wereldoorlog in Engeland. Toen was het met de huizen in Londen zeer slecht gesteld. Er werd geschat dat toen 50% van alle gebouwen door zwam was aangetast.

Ernstige zwamproblemen in Amsterdam 

Amsterdam werd in 1987 geconfronteerd met ernstige zwamproblemen. Vier jaar na renovatie werd in een woningbouwcomplex op grote schaal huiszwam aangetroffen. Uitgebreid onderzoek en een enquête brachten aan het licht dat van de 6000 oudere woningen op de begane grond meer dan 1200 ernstig door huiszwam waren aangetast.

Daarnaast werden 75 woningbouwcomplexen met ongeveer 2500 woningen van besmetting verdacht. Het aantal meldingen in Amsterdam vertoont een stijgende lijn. Het is moeilijk hiervoor een oorzaak aan te wijzen. Stijging van het grondwaterpeil in Amsterdam kan een oorzaak zijn, maar ook achtergebleven sloophout en ander afval in kruipruimtes van gerenoveerde woningen kunnen een bron van huiszwambesmetting vormen.

De strijd gaat gewoon door 

Tegenwoordig zijn onze specialisten van Zwamtotaal nog dagelijks bezig met de bestrijding van deze vervelende houtaantasters. Heeft u last van zwammen en wilt u van deze zwammen af? Neem gerust contact met ons op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.