Stappenplan houtworm bestrijden

Het proces van houtworm bestrijden bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen zijn allemaal erg belangrijk om op een zo efficiënt mogelijke manier van uw houtworm af te komen. Het is belangrijk dat al deze stappen goed worden uitgevoerd aangezien we willen dat de houtwormen allemaal zorgvuldig moeten worden weggehaald.

Inventarisatie

Voordat het houtworm bestrijden van start kan gaan, is er een plan van aanpak nodig. Hiervoor moet er een inspectie plaatsvinden. De inspecteur zal vervolgens constateren of en in welk stadium er  aantasting door houtworm aanwezig is in het gebouw. Daarnaast wordt er onderzocht welk soort houtworm dit dan is.

Rapportage van de inventarisatie

De onderzoeksresultaten worden omschreven in een rapport, daarin staan foto’s en een plattegrond voor extra duidelijkheid. In het rapport staat een plan van aanpak dat beschrijft welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd om de problemen op de juiste manier op te lossen.

Renoveren van aangetaste delen

Soms is het noodzakelijk dat er aangetaste delen worden verwijderd. Onze specialisten zijn in staat om deze ingrijpende handelingen zorgvuldig uit te voeren. Hierdoor komt er geen onnodige schade aan uw gebouw. Ook zorgen we dat de delen die weggehaald moeten worden, weer opeen nette manier gerenoveerd worden.

De houtworm bestrijden

We gaan aan de slag met de bestrijding. Het is van groot belang dat de aantasting op de juiste manier wordt bestreden. Als dit niet gebeurt, kan het zijn dat de bestrijding geen zin heeft gehad en dat het werk geen zin heeft gehad. Door de voorgaande stappen zijn we helemaal goed voorbereid. Lees hier meer over houtworm bestrijden.

Neem contact op

Neem contact op om een afspraak te maken!